FAQ

Hebben jullie al voedselbossen en zo ja, waar liggen deze?

Op dit moment hebben we percelen in Walik, Oldebroek, Lichtenvoorde en Rotstergaast. Daarnaast hebben we grond in Noord-Spanje. Alle percelen zijn het afgelopen jaar aangekocht en zij bevinden zich in verschillende fasen, van net aangekocht en braakliggend tot beginnend voedselbos.

Kan ik komen kijken/ meehelpen/ meewerken in één van jullie voedselbossen?

Jazeker kan dat! Als je groene meters bij ons koopt, word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voedselbossen die we aankopen. Voor elk voedselbos zoeken we vrijwilligers, dus je bent van harte welkom om een bijdrage te leveren. Mail ons als je een specifieke vraag of specifiek aanbod hebt.

Jullie schrijven dat certificaten niet overdraagbaar zijn. Gaan ze wel over op mijn erfgenamen als ik er niet meer ben?

Ja, na overlijden zijn certificaten overdraagbaar aan erfgenamen. Zij moeten dan zelf aan ons doorgeven dat zij de nieuwe bezitters van de certificaten zijn.

Ik wil graag groene meters cadeau geven. Hoe doe ik dat?

Door in de webwinkel te kiezen voor ‘Geef Groene Meters cadeau’. Bij afleveradres vul je de naam en het adres van de ontvanger van het cadeau in. Je kunt ook een boodschap voor de ontvanger invullen. Je ontvangt zelf het certificaat op naam van de ontvanger van het cadeau per mail. Zo kun je het op je eigen tijd geven. Wil je er ook een Voedselbossen Magazine bijgeven? Bestel deze dan apart en geef bij de opmerkingen aan dat het om een cadeau gaat. Houd wel rekening met enige dagen verzendtijd.

Hoe gaan jullie de voedselbossen aanleggen?

We kopen landbouwgrond van een boer en maken daar voedselbos van. Allereerst maken we een voorlopig ontwerp. Dit gebeurt door een aantal gecertificeerde voedselbosontwerpers onder leiding van Martijn Aalbrecht, één van de bekendste voedselbosontwerpers in Nederland.

In overleg met de boer kijken we naar dit voorlopige ontwerp, passen we dit aan en komen we tot een definitief ontwerp. In deze fase hebben we ook contact met de burgerlijke gemeente inzake bestemmingsplan, zichtlijnen etc. In het ontwerp zit ook een beplantingsschema, we vragen aan drie kwekers mogelijkheden en prijzen op.

We zoeken lokale vrijwilligers uit het bestand van ‘Groene Meter Makers’ en via andere plaatselijke kanalen. Ook houden we een voorlichtingsavond voor betrokkenen en belangstellenden.

We organiseren een plantdag en gaan die dag samen aan de slag. De komende jaren blijven we dit monitoren en sturen bij waar nodig. Na 5 à 6 jaar komen we tot een begin van een volwaardig voedselbos en kunnen de eerste oogsten beginnen.

Wie onderhoudt en beheert jullie voedselbossen?

Dit doen we graag in samenwerking met de boer waar we het land van gekocht hebben. Daarnaast werken we op elke locatie met vrijwilligers. Stichting Groener is nog op zoek naar iemand die deze lokale groepen aanstuurt en coördineert. Daarnaast houden we als Stichting zelf altijd een vinger aan de pols. 

Hebben jullie al voorbeelden van aangelegde voedselbossen?

Wel van ons zogenaamde romantische voedselbos (in Walik). De anderen zijn nog in de aanlegfase.

Hoe werken jullie samen met de boer?

Door hem een eerlijke (markconforme) prijs voor zijn grond te geven en hem vervolgens te betrekking bij onze verdere ontwikkeling van landbouwgrond tot voedselbos. Wij betalen ‘onze’ boeren voor een stukje beheer, oplettendheid en aanwezigheid in de jaren van aanleg, uitbouw en ontwikkeling van de voedselbossen.

Kan ik mijn gekochte groene meters echt ergens zien?

Nee, jouw gekochte meters brengen wij onder in Stichting Groener.  Aangekochte meters worden niet geografisch aan een eigenaar ‘gebonden'. Wel ben je met jouw meters deelnemer van Stichting Groener, die overal voedselbossen ontwikkelt. Jij krijgt van ons bericht waar we nieuwe percelen (in jouw buurt) aankopen en nodigen je uit voor de verschillende dagen die we op deze (toekomstige) voedselbossen houden.

Ben ik aansprakelijk of verantwoordelijk voor wat er met mijn meters gebeurt?

Nee, jij betaalt Stichting Groener en zij kopen daar groene meters landbouwgrond van. Wat er daarna mee gebeurt is de verantwoordelijkheid van de stichting.